תוצאה
קטגוריה
11 / 5
46%
מגדר
11 / 5
46%
כללי
11 / 5
46%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:03:07.660
בקרה 00:18:22.557
בקרה 00:33:47.420
בקרה 00:49:25.320
בקרה 01:04:47.267