תוצאה
קטגוריה
11 / 4
37%
מגדר
11 / 4
37%
כללי
11 / 4
37%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:02:59.567
בקרה 00:17:06.557
בקרה 00:32:17.317
בקרה 00:47:26.783
בקרה 01:02:41.767