תוצאה
קטגוריה
11 / 3
28%
מגדר
11 / 3
28%
כללי
11 / 3
28%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:03:01.567
בקרה 00:16:59.807
בקרה 00:31:27.797
בקרה 00:46:00.320
בקרה 01:00:36.267