תוצאה
קטגוריה
11 / 2
19%
מגדר
11 / 2
19%
כללי
11 / 2
19%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:02:53.640
בקרה 00:16:25.570
בקרה 00:30:01.800
בקרה 00:43:57.533
בקרה 00:57:50.520