תוצאה
קטגוריה
11 / 1
10%
מגדר
11 / 1
10%
כללי
11 / 1
10%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:02:52.650
בקרה 00:16:24.590
בקרה 00:29:59.797
בקרה 00:43:56.533
בקרה 00:57:50.220