תוצאה
קטגוריה
14 / 4
29%
מגדר
25 / 8
32%
כללי
25 / 8
32%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:03:49.930
בקרה 00:15:53.687
בקרה 00:28:03.947
בקרה 00:39:56.210