תוצאה
קטגוריה
13 / 12
93%
מגדר
13 / 12
93%
כללי
13 / 12
93%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:02:48.670
בקרה 00:16:05.810
בקרה 00:30:07.450
בקרה 00:45:13.533
בקרה 01:01:37.517
בקרה 01:19:11.500
בקרה 01:36:23.987