מקטע זמן
בקרה 00:03:37.443
בקרה 00:14:55.440
סיום 00:25:38.197
סיום 00:36:25.703