תוצאה
קטגוריה
2 / 2
100%
מגדר
3 / 3
100%
כללי
35 / 30
86%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:09:04.103
בקרה 00:19:42.113
בקרה 00:30:09.120