תוצאה
קטגוריה
13 / 9
70%
מגדר
13 / 9
70%
כללי
13 / 9
70%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:02:53.567
בקרה 00:16:23.560
בקרה 00:30:05.797
בקרה 00:44:10.280
בקרה 00:58:41.270
בקרה 01:13:07.090
בקרה 01:27:54.993