תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
3 / 2
67%
כללי
35 / 29
83%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:08:19.100
בקרה 00:19:10.700
בקרה 00:29:57.620