תוצאה
קטגוריה
17 / 11
65%
מגדר
32 / 24
75%
כללי
35 / 25
72%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:06:12.970
בקרה 00:15:14.600
בקרה 00:24:16.117