תוצאה
קטגוריה
2 / 1
50%
מגדר
3 / 1
34%
כללי
35 / 24
69%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:08:09.100
בקרה 00:17:46.177
בקרה 00:27:24.117
בקרה 00:31:26.367