תוצאה
קטגוריה
27 / 16
60%
מגדר
27 / 16
60%
כללי
30 / 16
54%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:03:29.493
בקרה 00:21:00.743
בקרה 00:39:01.793
בקרה 00:56:52.753