תוצאה
קטגוריה
13 / 1
8%
מגדר
13 / 1
8%
כללי
13 / 1
8%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:02:50.317
בקרה 00:15:52.310
בקרה 00:29:17.297
בקרה 00:42:45.537
בקרה 00:55:53.210
בקרה 01:09:05.510
בקרה 01:22:23.247