תוצאה
קטגוריה
16 / 5
32%
מגדר
82 / 24
30%
כללי
123 / 24
20%