תוצאה
קטגוריה
25 / 8
32%
מגדר
82 / 18
22%
כללי
123 / 18
15%