תוצאה
קטגוריה
9 / 5
56%
מגדר
82 / 16
20%
כללי
123 / 16
14%