תוצאה
קטגוריה
9 / 4
45%
מגדר
82 / 13
16%
כללי
123 / 13
11%