תוצאה
קטגוריה
25 / 3
12%
מגדר
82 / 6
8%
כללי
123 / 6
5%