מקטע זמן
זינוק 00:00:32.943
בקרה 00:09:49.790
בקרה 00:20:36.797
בקרה 00:31:39.807
בקרה 00:42:48.810
בקרה 00:54:01.313
בקרה 01:05:28.320
בקרה 01:16:14.310