מקטע זמן
זינוק 00:00:29.320
בקרה 00:09:49.290
בקרה 00:20:36.297
בקרה 00:31:39.807
בקרה 00:42:39.310
בקרה 00:53:43.563
בקרה 01:05:01.310
בקרה 01:16:13.600