מקטע זמן
בקרה 00:09:52.420
בקרה 00:21:10.533
בקרה 00:32:18.890
בקרה 00:43:33.510