מקטע זמן
בקרה 00:09:33.900
בקרה 00:19:54.430
בקרה 00:30:30.330
בקרה 00:41:06.860