מקטע זמן
בקרה 00:09:33.410
בקרה 00:19:54.287
בקרה 00:30:30.523
בקרה 00:40:53.140