מקטע זמן
בקרה 00:10:57.900
בקרה 00:23:13.310
בקרה 00:35:03.270