מקטע זמן
בקרה 00:11:19.290
בקרה 00:23:17.287
בקרה 00:35:00.180