מקטע זמן
בקרה 00:30:01.737
בקרה 00:43:14.233
בקרה 00:56:19.733
בקרה 01:09:33.227