מקטע זמן
בקרה 00:11:05.487
בקרה 00:23:31.987
בקרה 00:36:06.987
בקרה 00:48:48.737
בקרה 01:01:39.230
בקרה 01:13:54.977