מקטע זמן
בקרה 00:10:38.487
בקרה 00:22:29.240
בקרה 00:34:33.987
בקרה 00:46:44.237
בקרה 00:58:59.483
בקרה 01:11:48.480