מקטע זמן
זינוק 00:00:45.320
בקרה 00:13:08.793
בקרה 00:27:54.530
בקרה 00:43:00.310
בקרה 00:58:00.620
בקרה 01:13:25.560