מקטע זמן
זינוק 00:00:41.320
בקרה 00:12:03.793
בקרה 00:24:49.300
בקרה 00:38:13.690
בקרה 00:51:22.610
בקרה 01:03:58.560