תוצאה
קטגוריה
7 / 7
100%
מגדר
19 / 19
100%
כללי
20 / 20
100%
DNF
הערות
מקטע זמן
זינוק 00:00:37.310
בקרה 00:10:47.320
בקרה 00:22:38.500
בקרה 00:38:18.557
בקרה 00:38:19.570