תוצאה
קטגוריה
7 / 7
100%
מגדר
19 / 18
95%
כללי
20 / 19
95%
DNF
הערות
מקטע זמן
זינוק 00:00:38.780
בקרה 00:11:11.563
בקרה 00:23:21.800
בקרה 00:35:35.557