תוצאה
קטגוריה
4 / 4
100%
מגדר
19 / 17
90%
כללי
20 / 18
90%
DNF
הערות
מקטע זמן
זינוק 00:00:45.130
בקרה 00:14:07.797
בקרה 00:29:21.553
בקרה 00:45:27.560
בקרה 01:01:39.813