מקטע זמן
בקרה 00:09:50.737
בקרה 00:21:09.987
בקרה 00:33:05.740
בקרה 00:44:32.237
בקרה 00:55:49.230
בקרה 01:06:37.230
בקרה 01:17:44.973