מקטע זמן
בקרה 00:13:36.420
בקרה 00:27:12.527
בקרה 00:41:08.600