מקטע זמן
זינוק 00:00:46.340
בקרה 00:14:00.317
בקרה 00:29:14.303
בקרה 00:44:55.590
בקרה 01:01:09.620