מקטע זמן
זינוק 00:00:39.793
בקרה 00:13:17.310
בקרה 00:28:19.553
בקרה 00:44:05.560
בקרה 00:59:23.813