מקטע זמן
זינוק 00:00:37.537
בקרה 00:12:12.410
בקרה 00:24:29.500
בקרה 00:34:53.307
בקרה 00:45:16.560
בקרה 00:57:56.310