מקטע זמן
בקרה 00:09:11.650
בקרה 00:19:26.990
בקרה 00:29:39.987
בקרה 00:40:01.513
בקרה 00:50:29.737
בקרה 01:00:52.733
בקרה 01:10:57.977