תוצאה
קטגוריה
7 / 5
72%
מגדר
19 / 13
69%
כללי
20 / 14
70%
מקטע זמן
זינוק 00:00:50.340
בקרה 00:24:38.500
בקרה 00:40:18.810
בקרה 00:57:11.560
בקרה 01:13:56.313