מקטע זמן
זינוק 00:00:48.533
בקרה 00:14:02.543
בקרה 00:29:11.560
בקרה 00:45:53.810
בקרה 01:03:27.740