מקטע זמן
בקרה 00:08:54.493
בקרה 00:18:33.987
בקרה 00:28:17.737
בקרה 00:37:56.237
בקרה 00:47:41.237
בקרה 00:57:20.740
בקרה 01:07:17.487