מקטע זמן
זינוק 00:00:46.783
בקרה 00:14:05.793
בקרה 00:28:49.540
בקרה 00:44:23.313
בקרה 00:59:47.310
בקרה 01:15:21.310