מקטע זמן
זינוק 00:00:37.790
בקרה 00:13:23.693
בקרה 00:28:21.303
בקרה 00:43:29.490
בקרה 00:58:58.310
בקרה 01:14:34.810