מקטע זמן
זינוק 00:00:41.783
בקרה 00:12:33.430
בקרה 00:26:14.553
בקרה 00:39:50.560
בקרה 00:54:19.310
בקרה 01:08:29.563