מקטע זמן
בקרה 00:12:41.290
בקרה 00:26:41.277
בקרה 00:40:51.617