מקטע זמן
זינוק 00:00:42.530
בקרה 00:12:36.793
בקרה 00:26:13.510
בקרה 00:40:15.810
בקרה 00:54:15.313
בקרה 01:08:07.640