מקטע זמן
זינוק 00:00:48.130
בקרה 00:12:48.547
בקרה 00:27:07.553
בקרה 00:40:55.347
בקרה 00:53:44.813
בקרה 01:06:59.813